(1)
Yuniadi, Y. Bradikardia Simtomatik: Mekanisme Dan Tatalaksana. IJC 1, 31, 215-6.