(1)
Penilaian Fungsi Diastolik Ventrikel Kiri Dengan Ekokardiografi. IJC 1, 29, 119-127.